Via strategisch aankoopbeleid naar de circulaire economie

In samenwerking met partners Plan C, The shift, VVSG en OVAM organiseerde de Bond Beter Leefmilieu het project De Circulaire Aankopers, met steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.
BBL wil lokale besturen helpen bij het uitwerken van een strategisch aankoopbeleid dat richting geeft aan de circulaire economie van morgen.
 
Dit project wordt momenteel verder gezet binnen de Green Deal Circulair Aankopen. Met de Green Deal willen Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG en BBL circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. Meer weten? Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.
  
 
 
 
 
 
 
Afgelopen activiteiten:
   

Op 27 september focuste we op elektrische fietsen. Samen met de KULeuven en stad Gent bekeken we hoe we een duurzame aankoop van elektrische fietsen kunnen verzekeren.


Op 21 mei stond hergebruik van producten en grondstoffen centraal tijdens de werksessie 'Een bestek vol hergebruik'. We wilden wel eens weten hoe je concreet aan de slag kan gaan om hergebruik (van materialen en/of producten) te verwerken in bestekken. 
Een verslag vind je hier.Videoverslag werksessies Circulair Aankopen 21/01

Op 21 januari vonden in Mechelen de werksessies Circulair Aankopen plaats. Aankoopverantwoordelijken, experts en producenten kwamen samen om te werken aan drie concrete cases. 

Meer informatie vind je via deze link.

Circulaire economie
De circulaire economie is een economische strategie die in essentie afval wil wegontwerpen. Slim design, hergebruik en toegang tot diensten boven eigendom staan daarbij centraal. De circulaire economie combineert economische winsten en kostenbesparing met duurzaam materialenbeheer. 
  
Circulair aankopen?
Aankopers zijn een vitaal onderdeel van de circulaire economie. Een aankoper kan ervoor zorgen dat de producten aan het einde van de gebruiksfase weer optimaal in een nieuwe cyclus kunnen ingezet worden. Dat gebeurt doorweloverwogen keuzes in het aankoopproces. Circulair aankopen gaat om het maken van afspraken over producten en diensten voor, tijdens én na het gebruik.
 
Mogelijke strategieën zijn:
  • voor herbruikbaar materiaal kiezen
  • hergebruikte/opgewaardeerde goederen kiezen
  • pooling en delen van middelen
  • leasen of huren in plaats van kopen
  • voor modulaire ontwerpen kiezen
  • ...

Je vindt een knap overzicht van de mogelijkheden op de website van Team Duurzame Ontwikkeling Vlaanderen.