Partners

Fonds voor Duurzaam Energie- en Materialenbeheer

Dit project komt tot stand met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. www.fdme.be

   Afbeeldingsresultaat voor fonds duurzaam materialenbeheer

Plan C

Plan C is het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer. Individuen, bedrijven, consumenten, overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken er samen aan een economie en maatschappij die op duurzame wijze met materialen omgaat. Hun expertise rond circulair ondernemen zal van pas komen in de expertengroepen. www.plan-c.eu 

The Shift

The Shift is the Belgian meeting point for people and organisations wanting to realise the transition to a more sustainable society and economy. The Shift zal de link vormen met organisaties en bedrijven met interesse in duurzame overheidsopdrachten. www.theshift.be

VVSG

De VVSG is de koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's. Het steunpunt Duurzaam Aankopen zal dit project ondersteunen via de inbreng van hun expertise en het opnemen van communicatie-opdrachten. www.vvsg.be

OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij zal haar uitgebreide expertise inbrengen in de expertengroepen van dit project. www.ovam.be